ວິທີການຈັດວາງຂໍ້ຄວາມເປັນພາສາຈາວາ


ຕອບ 1:

ຂໍ້ຄວາມແມ່ນສອດຄ່ອງໂດຍໃຊ້ຄຸນລັກສະນະຂອງ“ android: ແຮງໂນ້ມຖ່ວງ” ຂອງມຸມມອງທີ່ແນ່ນອນ. ຄຸນລັກສະນະຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງມີຄຸນຄ່າທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ທ່ານສາມາດໃຊ້ໄດ້, ອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.

ຕົວຢ່າງ: ສູນກາງ, ເສັ້ນກາງ, ເສັ້ນທາງກາງ, ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ, ຈຸດຈົບ, ແລະອື່ນໆ.

ກະລຸນາເບິ່ງທີ່ນີ້

ແຮງດຶງດູດ | ນັກພັດທະນາ Android

ຕອບ 2:

ພວກເຮົາສາມາດຈັດວາງຕົວ ໜັງ ສືແລະຮູບພາບຕ່າງໆໃນ Android Studio ໂດຍການປ່ຽນແຮງໂນ້ມຖ່ວງຈາກ

android: ແຮງໂນ້ມຖ່ວງ = "ສູນກາງ" ເຖິງ android: ແຮງໂນ້ມຖ່ວງ = "center_vertical"

ຕອບ 3:

ໄປທີ່ StackOVERFOLLOW … Plz