ວິທີການເພີ່ມ sql ໃຫ້ sublime


ຕອບ 1:

Sublime Text ແມ່ນຕົວແກ້ໄຂລະຫັດແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າທ່ານ ກຳ ລັງແກ້ໄຂລະຫັດແຫຼ່ງຂໍ້ມູນນີ້ແມ່ນເຄື່ອງມື ສຳ ລັບວຽກ.

SQL ແມ່ນພາສາຖານຂໍ້ມູນ. ການປະຕິບັດລະຫັດ SQL ເພື່ອອ້າງອີງໃສ່ຖານຂໍ້ມູນຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດແກ້ໄຂຖານຂໍ້ມູນ.

ທ່ານສາມາດໃຊ້ Sublime Text ເພື່ອດັດແກ້ລະຫັດ SQL ທີ່ທ່ານ ກຳ ລັງໃຊ້ເພື່ອພົວພັນກັບຖານຂໍ້ມູນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຖານຂໍ້ມູນຕ້ອງມີຢູ່ກ່ອນ.

ດັ່ງນັ້ນ, ມັນຂື້ນກັບສິ່ງທີ່ທ່ານ ໝາຍ ເຖິງໂດຍ 'ສ້າງ'. ຖ້າທ່ານ ໝາຍ ຄວາມວ່າຈະເກັບຖານຂໍ້ມູນທີ່ຫວ່າງແຕ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ແລ້ວແມ່ນແລ້ວ; ຂໍ້ຄວາມ Sublime ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດ ກຳ ນົດວັດສະດຸປ້ອນແລະໂທລະຫັດ SQL ເພື່ອຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ໃນຖານຂໍ້ມູນ. ຖ້າທ່ານ ໝາຍ ເຖິງ ສຳ ລັບຂໍ້ຄວາມ Sublime ເພື່ອ ນຳ ເອົາຖານຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່, ແລ້ວບໍ່; ມັນແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ສຳ ລັບວຽກ.