ວິທີການເພີ່ມເສັ້ນຊາຍແດນໃສ່ ຄຳ ໃນສະໄລ້


ຕອບ 1:

ຂອບໃຈທີ່ຖາມ.

ແຕ່ໂຊກບໍ່ດີ, ບໍ່ມີທາງໃດທີ່ຈະປ່ຽນສີຂອງຊາຍແດນໂດຍໃຊ້ຄຸນລັກສະນະແລະຕົວເລືອກທີ່ມີຢູ່ໃນ PowerPoint.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພວກເຮົາສາມາດລອງໃຊ້ VBA, ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍເຮັດແບບນີ້ມາກ່ອນ.

ຂ້ອຍ ກຳ ລັງໃຊ້ PowerPoint 2016.