ວິທີການເພີ່ມ admin ໃນ instagram


ຕອບ 1:

ສິ່ງດຽວທີ່ທ່ານຕ້ອງເຮັດຄືການໃຫ້ຊື່ຜູ້ໃຊ້ແລະລະຫັດຜ່ານຂອງຫນ້າຂອງທ່ານແກ່ບຸກຄົນທີ່ທ່ານຕ້ອງການເຮັດ admin ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດເຂົ້າສູ່ລະບົບໄດ້ແລະດຽວນີ້ພວກເຂົາໄດ້ເຂົ້າເຖິງບັນຊີຂອງທ່ານເຊັ່ນດຽວກັນກັບທ່ານ.

ທ່ານຈະບໍ່ປະເຊີນກັບບັນຫາໃດໆຈົນກວ່າທ່ານຈະອອກຈາກບັນຊີແລະຕອນນີ້ທ່ານມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະເຂົ້າສູ່ລະບົບ ໃໝ່. ເຕືອນທ່ານວ່າບາງອັນທີ່ບໍ່ແມ່ນທ່ານໄດ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບເຂົ້າໃນບັນຊີຂອງທ່ານແລະ Instagram ຕ້ອງການໃຫ້ທ່ານຢືນຢັນວ່າທ່ານມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້.

ນີ້ແມ່ນຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ 2 ຄົນຢູ່ໃນບັນຊີດຽວກັນເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາດຽວກັນແລະມັນກໍ່ບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາຫຍັງເລີຍ.


ຕອບ 2:

ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ທ່ານສາມາດເພີ່ມ admin ທີສອງເຂົ້າໃນ Instagram, ປອດໄພສົມບູນໂດຍ Facebook ເທົ່ານັ້ນ. 👇🏽

ຂ້ອຍສາມາດເພີ່ມ admin ກັບ Instagram ໄດ້ແນວໃດ?

ຫວັງວ່າ, ມັນຊ່ວຍທ່ານໄດ້.