fallout 4 ວິທີການຊໍ້າຊ້ອນລາຍການ


ຕອບ 1:

ຄວາມລຶກລັບນີ້ຖືກຖອດອອກຈາກເກມທີ່ຂ້ອນຂ້າງໄວ. ທ່ານຕ້ອງຕິດຕັ້ງມັນຄືກັບທີ່ເຄີຍຂາຍຄັ້ງ ທຳ ອິດ, ອາດຈະມາຈາກແຜ່ນເກມ, ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບອິນເຕີເນັດ. ຫລັງຈາກນັ້ນ, ຖ້າຂ້ອຍຈື່ໄດ້, ມັນແມ່ນເລື່ອງຂອງການລຸດລາຍການ, ຫຼັງຈາກນັ້ນກົດປຸ່ມທັງສອງເພື່ອເອົາຂອງແລະຂູດສິນຄ້າພ້ອມໆກັນ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນເວົ້າວ່າບໍ່ທ່ານບໍ່ຕ້ອງການຂູດມັນ.