ການພັດທະນາໂປແກຼມ Agile: ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ Sprint Review ແລະ Sprint Retrospective ແມ່ນຫຍັງ?


ຕອບ 1:

ນີ້ແມ່ນ ຄຳ ອະທິບາຍທີ່ງ່າຍດາຍ:

ການກວດສອບ sprint ແມ່ນກົງກັບການທົດສອບການຍອມຮັບຂອງຜູ້ໃຊ້. ໃນທີ່ນີ້ທີມງານໂຄງການໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນຂອງການເຮັດວຽກທີ່ເຮັດແລ້ວ, ແລະເຈົ້າຂອງຜະລິດຕະພັນແລະຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງ ໝົດ ຕ້ອງຍອມຮັບເອົາວຽກດັ່ງກ່າວ.

ການກັບຄືນມາຂອງ Sprint ແມ່ນກົງກັບໂຄງການຫລັງວັນຕາຍ, ຍົກເວັ້ນວ່າມັນໄດ້ເຮັດໃນຕອນທ້າຍຂອງງອກ. ຈຸດປະສົງຂອງການປະຊຸມແມ່ນການຄິດກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ດີແລະສິ່ງທີ່ບໍ່ດີໃນງອກກ່ອນ ໜ້າ ນີ້ແລະ ກຳ ນົດວິທີການທີ່ມັນຈະສາມາດປັບປຸງໃນງອກຕໍ່ໄປ.

ໃນຄໍາສັບທີ່ງ່າຍດາຍ, Sprint Review ໄດ້ສຸມໃສ່ຜະລິດຕະພັນແລະເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າທຸລະກິດສູງສຸດຈາກຜົນໄດ້ຮັບຂອງວຽກງານຂອງ Sprint ກ່ອນຫນ້ານີ້. ການຫວນຄືນຫລັງຂອງ sprint ແມ່ນສຸມໃສ່ຂັ້ນຕອນແລະການປັບປຸງຂະບວນການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.


ຕອບ 2:
  • Sprint Review ແມ່ນການປະຊຸມຮ່ວມກັນລະຫວ່າງເຈົ້າຂອງຜະລິດຕະພັນ, ທີມງານ, Scum Master ແລະພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ. ຈຸດສຸມແມ່ນການທົບທວນຜະລິດຕະພັນແລະ ກຳ ນົດໂອກາດທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນໃນການປັບແຕ່ງຜະລິດຕະພັນ, ໂດຍອີງໃສ່ປະສົບການພາຍໃນຂອງເຈົ້າຂອງຜະລິດຕະພັນ / ທີມງານຫຼືພາຍນອກໂດຍອີງໃສ່ ຄຳ ຕິຊົມທີ່ຕະຫຼາດ / ລູກຄ້າໄດ້ໃຫ້ໃນສອງປີທີ່ຜ່ານມາ Retrospective ແມ່ນການປະຊຸມຮ່ວມກັນລະຫວ່າງເຈົ້າຂອງຜະລິດຕະພັນ, ທີມງານແລະ Scrum Master. ມັນສຸມໃສ່ການກວດກາຂະບວນການແລະສະພາບແວດລ້ອມແລະມີຈຸດປະສົງເພື່ອຄົ້ນພົບທຸກຢ່າງທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ດີແລະສິ່ງທີ່ອາດຈະຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ / ດັດປັບ. ທີມງານຍັງເຫັນດີ ນຳ ການປ່ຽນແປງທີ່ມັນຕ້ອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທີ່ບໍ່ດີ.

ຕອບ 3:

ການທົບທວນ Sprint

ກອງປະຊຸມທົບທວນ Sprint ຖືກ ກຳ ນົດໃຫ້ໃຊ້ເວລາ 4 ຊົ່ວໂມງ ສຳ ລັບໄລຍະເວລາ ໜຶ່ງ ເດືອນ. ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມທົບທວນ Sprint, ທີມ Scrum ນຳ ສະ ເໜີ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງ ໝາກ ເຂືອໃນປະຈຸບັນໃຫ້ແກ່ເຈົ້າຂອງຜະລິດຕະພັນ. ເຈົ້າຂອງຜະລິດຕະພັນກວດສອບຜະລິດຕະພັນ (ຫລືການເພີ່ມຂື້ນຂອງຜະລິດຕະພັນ) ຕໍ່ກັບມາດຖານການຍອມຮັບທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນແລະທັງຍອມຮັບຫຼືປະຕິເສດເລື່ອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ເຮັດ ສຳ ເລັດແລ້ວ.

ຊອກຫາກັບຄືນໄປບ່ອນ sprint

ກອງປະຊຸມ Retrospect Sprint ຖືກ ກຳ ນົດໃຫ້ 4 ຊົ່ວໂມງ ສຳ ລັບງອກ 1 ເດືອນແລະຖືກ ດຳ ເນີນເປັນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງຂະບວນການ Retrospect Sprint. ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ທີມງານ Scrum ມາລວມກັນທົບທວນແລະສະທ້ອນກ່ຽວກັບງອກກ່ອນ ໜ້າ ກ່ຽວກັບຂະບວນການທີ່ຖືກຕິດຕາມ, ເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້, ກົນໄກການຮ່ວມມືແລະການສື່ສານແລະດ້ານອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ. ທີມງານປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເຮັດໄດ້ດີແລະສິ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃນຊ່ວງ sprint ກ່ອນ ໜ້າ ນີ້ໂດຍມີຈຸດປະສົງໃນການຮຽນຮູ້ແລະປັບປຸງງອກຕໍ່ໄປນີ້. ໂອກາດການປັບປຸງບາງຢ່າງຫຼືການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດຈາກກອງປະຊຸມນີ້ຍັງສາມາດຖືກປັບປຸງເປັນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງເອກະສານ Scrum Guidance Body.


ຕອບ 4:

ການທົບທວນ Sprint

ກອງປະຊຸມທົບທວນ Sprint ຖືກ ກຳ ນົດໃຫ້ໃຊ້ເວລາ 4 ຊົ່ວໂມງ ສຳ ລັບໄລຍະເວລາ ໜຶ່ງ ເດືອນ. ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມທົບທວນ Sprint, ທີມ Scrum ນຳ ສະ ເໜີ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງ ໝາກ ເຂືອໃນປະຈຸບັນໃຫ້ແກ່ເຈົ້າຂອງຜະລິດຕະພັນ. ເຈົ້າຂອງຜະລິດຕະພັນກວດສອບຜະລິດຕະພັນ (ຫລືການເພີ່ມຂື້ນຂອງຜະລິດຕະພັນ) ຕໍ່ກັບມາດຖານການຍອມຮັບທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນແລະທັງຍອມຮັບຫຼືປະຕິເສດເລື່ອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ເຮັດ ສຳ ເລັດແລ້ວ.

ຊອກຫາກັບຄືນໄປບ່ອນ sprint

ກອງປະຊຸມ Retrospect Sprint ຖືກ ກຳ ນົດໃຫ້ 4 ຊົ່ວໂມງ ສຳ ລັບງອກ 1 ເດືອນແລະຖືກ ດຳ ເນີນເປັນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງຂະບວນການ Retrospect Sprint. ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ທີມງານ Scrum ມາລວມກັນທົບທວນແລະສະທ້ອນກ່ຽວກັບງອກກ່ອນ ໜ້າ ກ່ຽວກັບຂະບວນການທີ່ຖືກຕິດຕາມ, ເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້, ກົນໄກການຮ່ວມມືແລະການສື່ສານແລະດ້ານອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ. ທີມງານປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເຮັດໄດ້ດີແລະສິ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃນຊ່ວງ sprint ກ່ອນ ໜ້າ ນີ້ໂດຍມີຈຸດປະສົງໃນການຮຽນຮູ້ແລະປັບປຸງງອກຕໍ່ໄປນີ້. ໂອກາດການປັບປຸງບາງຢ່າງຫຼືການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດຈາກກອງປະຊຸມນີ້ຍັງສາມາດຖືກປັບປຸງເປັນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງເອກະສານ Scrum Guidance Body.